Agenda

Omslag zeeorlogen 1

Januari 2018: Lezing voor de onderwaterarcheologen van  LWAOW op de zogeheten schervendag. ‘Archiefonderzoek voordat men onder water gaat, hoe?’

Februari 2018: ‘De Slag bij Westbroek’ en de schilderingen in de kerk, lezing voor het College van B&W van de Bilt op locatie.

Januari/februari 2018: Twee avonden over de geschiedenis van vluchtelingen in Nederland voor de Walkartgemeenschap.

Februari 2018: lezing PCO/KBO in De Bilt.

Februari-maart 2018: vier colleges  HOVO Universiteit Utrecht over veldslagen in het Sticht en omgeving (samen met. mw. dr. Van de Vrugt).

Maart 2018: Aanbieding van ‘De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575’ in het Hannemahuis te Harlingen aan de marine en de besturen van Waddengemeenten.

Maart 2018: Lezing over de geuzen voor Amelander Historie.

April 2018: Aanbieding van ‘Tiendaagse Veldtocht. Burgeroorlog in de Nederlanden, 1830-1839’ in het Museum aan de Stroom in Antwerpen, aan de bevelhebbers van de Belgische en Nederlandse marine en het stadsbestuur. Project i.s.m. ANV.

April 2018: presentatie ‘De Watergeuzen. Een vergeten verhaal’ en ‘Tiendaagse Veldtocht. Burgeroorlog in de Nederlanden, 1830-1839’  bij de Bilthovense Boekhandel.

April 2018: lezing over ‘De Watergeuzen: een vergelijking, Den Briel en de Wadden. Plaats: Oude Stadhuis, Brielle.

Mei 2018: lezing Vrouwen Nu Hagestein/Vianen over de geschiedenis van de Nederlandse Waddeneilanden.

 

Mei 2018: Lezing in Groningen over de watergeuzen en het Noorden.

Augustus 2018: Lezing Probus Woerden over de geschiedenis van vluchtelingen en immigranten in Nederland.

Augustus: 2018 Opening Online Museum De Bilt

September 2018: Lezing over de Watergeuzen en vooral Harlingen in het Hannemahuis.

Oktober 2018: Lezing voor Anchorites over Doorman en de Javazee.

November 2018: Lezing voor NGV-afdeling Flevoland:  Een blinde vlek in beeld. Over de Watergeuzen, Den Briel en de Wadden.

November 2018: lezing voor Historische Vereniging De Marne over de geuzen in het Noorden.

November 2018: Vier lezingen samen met Jan Houter over verdwenen dorpen op de Wadden (Hovo Universiteit Utrecht)

Februari/maart 2019: Vier lezingen over de Gang van het Water: waterwegen en hun aanleg van de 12e tot de 20ste eeuw.