Agenda

Augustus: 2018 Opening Online Museum De Bilt

September 2018: Lezing over de Watergeuzen en vooral Harlingen in het Hannemahuis.

Oktober 2018: Lezing voor Anchorites over Doorman en de Javazee.

November 2018: Lezing voor NGV-afdeling Flevoland:  Een blinde vlek in beeld. Over de Watergeuzen, Den Briel en de Wadden.

November 2018: Lezing voor Historische Vereniging De Marne over de geuzen in het Noorden.

November 2018:   Drie lezingen samen met Jan Houter over verdwenen dorpen op de Wadden (Hovo Universiteit Utrecht).

November 2018: Aanbieding van het zesde deel in de reeks oorlogen: Krimoorlog in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg aan de heer P. van Vlijmen en viceadmiraal b.d. M.J.M Borsboom.

December 2018: (samen met Jan Houter)aanbieding aan de besturen van gemeente en kerk van Vlieland van Het rijk Gods op Vlieland. De geschiedenis van de eilander kerken en het Amhuis (Flevodruk Harlingen).

Januari/februari: Twee lezingen voor de Walkartgemeenschap te Zeist over: Wie is de ander? Stemmen uit het verleden laten zich horen.

Februari 2019: Lezing over de watergeuzen voor Schylge myn Lantse. Cultuurhistorische Vereniging Terschelling. (Samen met Jan Houter).

Februari/maart 2019: Vier lezingen over de Gang van het Water: waterwegen en hun aanleg van de 12e tot de 20ste eeuw.

Juni 2019: in samenwerking met het Hendrick Hamel Museum in Gorinchem activiteiten n.a.v. van de verschijning van: Koreaoorlog. Bitter lijden en atoomdreiging, 1950-1953.

Voorts: binnenkort ook lezingen over: