Agenda

Voorzien voor eind 2023/eerste helft 2024:

Hierboven: kaart van Homem, midden 16e eeuw, met specerijen-eilanden.

November: vier colleges over wereldreizen in de 17e eeuw (HOVO UU)

November: lezing over de Hoeken en Kabeljauwen voor de Vereniging Oud-Hoorn.

Februari 2024: ‘Over de betekenis van grenzen voor historische ontwikkelingen’. Lezing voor de Walkart-gemeenschap in Zeist.

Februari/maart 2024: ‘De wereld in een druppel’. Vier colleges voor HOVO Universiteit Utrecht over nut en noodzaak van lokale geschiedenis.

April 2024: lezing over de geschiedenis van de Wadden in Bilthoven.

April/mei 2024: ‘Over de (on)begrijpelijkheid van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten’. Vier lezingen voor HOVO VU Amsterdam.

Oktober 2024: lezing voor historische vereniging Die Goude

Oktober 2024: twee colleges voor HOVO Amsterdam over de walvisvaart van de Wadden in de 17e eeuw.

November 2024: vier colleges voor HOVO UU Utrecht over verbeelding van de macht in Nederland in de 17e en 18e eeuw

Boeken die in 2022 verschenen waarvan ik de aanzet gaf:

Het hier afgebeelde boek (uit de reeks Oorlogsdossiers) werd op 19 maart 2021 gepresenteerd in Huis Amerongen, het prachtige verblijf van de Van Reede’s,  belangrijke militairen en diplomaten in de tijdsspanne die dit boek bestrijkt.