Agenda

Het afgebeelde boek werd op 19 maart 2021 gepresenteerd in Huis Amerongen, het prachtige verblijf van de Van Reede’s,  belangrijke militairen en diplomaten in de tijdsspanne die dit boek bestrijkt.

In verband met Corona werden alle fysieke bijeenkomsten geschrapt. Zodra de lockdown voorbij is worden nieuwe lezingen gepland. Intussen werden er wel afspraken gemaakt voor zoom lezingen in mei 2021 bij de Probusclun De Kempen, in  het najaar 2021 voor HOVO-Utrecht voor lezingen over de Wadden (walvisvaart etc.). De lezingen hieronder  gingen vanwege COVID19 niet door.

23-27 augustus: cultuurhistorische Waddenreis, 24 augusus lezing in est-Terschelling

12 oktober: lezing over spionnen tijdens het Rampjaar 1672) voor NGV Amersfoort

13 oktober: lezing over de Canon van de Marine voor de Anglo-Dutch Society in Londen

November 2021: vier colleges over zeevarende van de Wadden voor Hovo Universiteit Utrecht