Agenda

 

Januari/februari 2019: Twee lezingen voor de Walkartgemeenschap te Zeist over: Wie is de ander? Stemmen uit het verleden laten zich horen.

Februari 2019: Lezing over de watergeuzen voor Schylge myn Lantse. Cultuurhistorische Vereniging Terschelling. (Samen met Jan Houter).

Februari/maart 2019: Vier lezingen over de Gang van het Water: waterwegen en hun aanleg van de 12e tot de 20ste eeuw, samen met mw. dr. M. van de Vrugt.

Maart 2019: lezing over recente publicaties (de reeks Oorlogen en oorlogen in het Onlinemuseum bij de Bilthovense Boekhandel in ‘Kunst in de Kelder’.

Maart 2019: presentatie museumonlinedebilt.nl over Hollandsche Rading en het Museum.

April 2019: lezing over de Watergeuzen in het Historisch Centrum Leeuwarden, samen met Jan Houter.

Juni 2019: in samenwerking met het Hendrick Hamel Museum in Gorinchem activiteiten n.a.v. van de verschijning van: Koreaoorlog. Bitter lijden en atoomdreiging, 1950-1953.

Oktober 2019: lezing over ‘De Geuzen: een blinde vlek’ in het historische bewustzijn’ voor NGV Utrecht.

Oktober 2019: lezing over de geschiedenis van Westbroek in het kader van een avond over het onlinemuseumdebilt in het Dorpshuis van Westbroek

Oktober 2019: lezing  voor de gezamenlijke ouderenbonden De Bilt over de Korea-oorlog (1950-1953).

Oktober 2019: lezing voor Probus Bunnik over de Korea-oorlog (1950-1953).

November 2019: drie colleges HOVU UU Utrecht over: Kerken en kloosters op de Wadden, samen met Jan Houter.

November 2019: lezing over het onlinemuseumdebilt.nl voor Vrouwen Nu.

December 2019: lezing over: ‘Oldenbarnevelt, orthodoxie, humanisme en de staat’ voor de Walkartgemeenschap Zeist.

December 2019: lezing over ‘Chatham en 1666’ voor de Historische Vereniging Midden-Kennemerland.

Februari 2020: twee lezingen  voor de Walkartgemeenschap te Zeist over: De Wereld in een druppel. Hoe de grote geschiedenis weerspiegeld wordt in de lokale geschiedenis (van Utrechtse dorpen)

Februari–maart 2020: colleges over: de bevrijdingsoorlog 1944-1945 voor HOVO Universiteit Utrecht, samen met dr. C.M. Schulten.

November 2020: lezing Huize het Oosten Bilthoven: over spoorweggeschiedenis, lokaal gezien.

November 2020: lezing over een unieke stranding en strandroof voor VOEKS Driebergen

Voorts: binnenkort ook lezingen over: