Agenda

Maart 2022: lezingen en optredens voor HOVO Utrecht over het Rampjaar, over de Slag op de Javazee, over de Canon van de Marine (Marinemuseum Den Helder). Op 16 maart werd in het Scheepvaartmuseum Amsterdam het boek Agenten voor de Koning ten doop gehouden.

In april zijn er lezingen over de geuzen in Harderwijk, over het Rampjaar (in het kader van de herdenking van 1572); optreden tijdens het congres ‘Het platteland brandt’ over het Rampjaar in de kernen van De Bilt en de de Vechtstreek) (9 april 2022, kerk van Westbroek.) Bij deze gelegenheid wordt het boek Moordbranders ten doop gehouden.

In april 2022 lezingen over de Canon van de Nederlandse Marine en over de Geuzen (Gorinchem)

In juli 2022 een lezing over de geuzen in Oosthuizen (in het kader van de herdenking van 1572).

In augustus 2022 lezingen voor de zomeracademie van HOVO/Vrije Universiteit lezingen over 1672. In oktober een lezing over Agenten voor de Koning in Hellevoetsluis. In november 2022 lezingen over de geschiedenis van het Nederlandse loodswezen, vanaf de dertiende eeuw tot nu, over Al zwerf ik op de baren. Zeelieden van de Wadden in de Gouden Eeuw (o.m. op Terschelling, in memoriam Jan Houter).

Boeken die onlangs verschenen waarvan ik de aanzet gaf:

Het afgebeelde boek werd op 19 maart 2021 gepresenteerd in Huis Amerongen, het prachtige verblijf van de Van Reede’s,  belangrijke militairen en diplomaten in de tijdsspanne die dit boek bestrijkt.