Publicaties

In 2024 verscheen: Een ijselijke nering, de walvisvaart van de Wadden in de zeventiende eeuw.

In 2024 verscheen ook: Gepeild verleden. Zeven eeuwen loodsen geschiedenis.

In 2022 verschenen: het laatste boek dat ik samen met Jan Houter, publiceerde: West Vlieland door de zee verzwolgen (Oost-Vlieland 2022). Het is de totale geschiedenis van het verdwenen dorp, waarin ook de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis ervan zijn afgedrukt.en Een ijselijke nering, de walvisvaart van de Wadden in de zeventiende eeuw.

Het op één na laatste boek dat ik met Jan Houter samen schreef

Op 16 maart 2022 gepresenteerd in het Scheepvaartmuseum Amsterdam:

Begin 2020 verscheen:

Najaar 2020 , meer hierover door deze link aan te klikken.

Samen met Pieter van Hees:

Maurits Jacob Eijcks Aantekeningen. Over Eijckenstein,  1651-1852 (zie ‘Teksten’ waar het werk als e-book kan worden gedownload, of klik deze link aan.)

En: Spionnen in het veen,  Over de grenzen van Gooi en Sticht. (m.m.v. Dick Berents). Te downloaden via deze link: spionnen.

Eind 2018: Het Rijk Gods op Vlieland. De geschiedenis van de eilander kerken en het Armhuis.

Verschenen in maart 2018: De watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575.

Verder in mei 2016  verschenen: de geheel vernieuwde “Geschiedenis van Vlieland (2e druk)


Enige gepubliceerde teksten van Anne Doedens

Bronnen behorend bij 1666. De Ramp van Vlieland en Terschelling:
Bijlagen bij 1666 de ramp van Vlieland en Terschelling

Publikatie over het Verenigd Koninkrijk
Breuklijnen in het Verenigd Koninkrijk 2016

Voorts ter informatie:
Protest tegen Willem I en zijn staat
Vlieland Magazine 1799
Johan Raye van Breukelerwaard Turks-Nederlandse betrekkingen
Zuid in Noord – over immigratie
Vlielanders en het Hoge Noorden
Geschiedenis en gemeentelijke herindeling
Recensie staats- en natievorming
Over Hendrik Breton, de VOC en Zuid Afrika
Een Noord Nederlandse Exodus in 1787


Lijst van recente en oudere publicaties die werden geschreven door/waaraan een hoofdbijdrage werd geleverd door Anne Doedens.

Frans-Duitse OIn 2015 verscheen: Oorlogsdossiers 1: Frans-Duitse oorlog

11/11/2014 verscheen bij de WalburgPers: de compleet gerevideerde uitgave van Verstoorde Vrede (Nederland tijdens Wereldoorlog I). 350 beelden van Nederland in de jaren 1914-1918, met toelichting en commentaar.

Medio 2015 verschenen: de Canon van de Wadden (een eerste compleet overzicht van de hoogtepunten uit de (cultuur)historie van de Nederlandse Waddeneilanden; eerder verscheen de Canon van Utrecht.)9789057309021-anne-doedens-geschiedenis-van-utrecht-178

Waddencanon 2Zwitte 27 Hollandse kust bij Bleau


  1. A.   Wetenschappelijk historisch onderzoek/bronnenuitgaven/ recensies: 1, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15A, 17, 23, 25, 30, 37, 39, 43, 46, 57, 58, 59, 67, 85, 98, 99, 101, 105, 111A, 111, 113, 120, 121, 123, 124, 127, 131, 133, 138, 139, 144.
  2. B.   Populair wetenschappelijk/populair non fictie: 2,  15, 16, 18, 26,  27, 28, 34, 42A, 42B, 47, 61A, 61B, 61C. 62, 66, 68, 69, 71A, 72, 72A, 73, 73A, 74, 74A , 75, 75A, 76, 76A, 76B, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 106, 109, 110, 114, 116, 117, 118. 122, 125, 126, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146.
  3. C.   Lokaalhistorisch onderzoek/research: 20, 24, 29, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 50A, 51, 52, 54, 55, 56, 60-65, 71, 72, 72A, 73, 73A, 74, 74A , 75, 76, 76A, 104, 107, 108, 112, 115, 119, 140
  4. D.   Communicatie: 45, 56.
  5. E.    Onderwijs: 10, 19, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 126.
  6. F.    Journalistiek: 21 A1 – C28.
  7. G.   Anders: 9.

Verschenen vanaf 1973:

1.Nederland en de Frans-Duitse oorlog: enige aspecten van de buitenlandse politiek en de binnenlandse verhoudingen van ons land omstreeks het jaar 1870. (Zeist1973). Proefschrift Amsterdam, V.U. 1973.

2. ‘Nederland en de Frans-Duitse Oorlog.’ In: Spieghel Historiael, 1974/1, 40-45.

3. Vertaling/bewerking van L. Tapié, ‘De Eeuw van Lodewijk XIV. In: Universele Wereldgeschiedenis, VII (DenHaag/Hasselt, 1976) 277-356.

4. ‘Een Noord-Nederlandse Exodus nader beschouwd: de uitwijkelingen van 1787 en hun rol tijdens de Bataafse Revolutie.’ In: Documentatieblad Werkgroep 18’ eeuw,  33 (1976.)

site 1 patriot

5. A. Doedens (red.) Autoriteit en strijd : elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw; [met bijdr. van] A. Doedens, J.B. Weitkamp e.a. Amsterdam, 1981.

6. A. Doedens (red.) Vrouwen en oproer, ± 1800-1850: een verkenning . [Met bijdragen van  Anne Doedens et al. Amsterdam, 1981.

7. A. Doedens, R.T. Griffiths (red.) Regionale geschiedenis van Nederland. I [De strijd om het bestaan.] [Met bijdr. van A. Doedens, R.T. Griffiths et al.] Amsterdam,1983. Strijd

8. Jan Bernd Bicker: een patriot in ballingschap 1787-1795 : de autobiografische reisverslagen van een gevlucht Amsterdams regent en patriot van “progressieve” signatuur. [Van commentaar voorzien en uitgegeven door] M.N. Bisselink en  A. Doedens (Amsterdam1983).

9. A. Doedens en P. van Es , Achterhoek en Liemers en ander landelijk Nederland / gezien door de lens van B.J. Hoetink. Doetinchem, 1983. (Tweede druk: Doetinchem,1993.)

10. L. Mulder, A. Doedens, Beeld van de twintigste eeuw: wereldgeschiedenis 1917 tot heden. Apeldoorn, 1984.

11. ‘Een stofje aan de weegschaal? In: Gelders Oudheidkundig Contactbericht, 1984/II (101.)

12. A. Doedens en R.T. Griffiths red., Regionale geschiedenis van Nederland, II. [Zuiderzeesteden: Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de eerste helft van de negentiende eeuw.  [Met bijdragen van A. Doedens et al.] Amsterdam,1985.

13. ‘De emancipatie van de lokaal-historicus’. In: Zeeuws Tijdschrift, 1984/2. 48-50.

14. ‘Stad van bloed en gruwelfeesten … ’t Hemeltergend wuft Parijs’.  In: De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. (Jaargang 9/4, 1985.)  193-206.

15. A. Doedens en L. Mulder (samenstellers en bewerkers), De bark ‘Sebastiaan Pot’ en de laatste gloriedagen van de grote zeilvaart : brieven van kapitein Pieter van der Hoog, 1863-1867. Baarn,1986.

15A. Recensie van C.A. Tamse ed., Koningin Sophie 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg . In: Tijdschrift voor Geschiedenis , 99e jaargang (1986), 118.

16.  A. Doedens, L. Mulder en F. Bijsmans (eds. en comm.), Het dagboek van sir Matthew Decker: een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en de buitens in de 18de eeuw. Baarn, 1987.

site 2 decker

17. ‘De patriotse vluchtelingen. In: Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten. Amsterdam,1987. 157-175.

18. A. Doedens en L. Mulder (eds., comm. en red.), Een levenslustig heer op reis naar de Orient: brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. Baarn, 1987. 

19. L. Mulder en dr. A. Doedens, Op weg naar het heden. Apeldoorn, 1987.

20. ‘Muiden en de zeilvaart omstreeks anderhalve eeuw geleden.’ In: Tussen Vecht en Eem (mei 1987, jaargang 5.) 120-122.

21. Een reeks van 27  artikelen over historische onderwerpen in een drietal kranten:

A. 1-21 Het Fries Dagblad (1987-1991). Over: 1. Het oudste Friese openbaar vervoernet, 2. Zonder werk in de achttiende eeuw, 3. Duitse dreiging op economisch gebied, 4. Friese joden in de negentiende eeuw, 5. Een Fries in ballingschap (de patriot Huber), 6. Oproeren in Friesland, 7. Het oudste Friese Spoor, 8. De onbekende Hendrik Breton, 9. Nederlandse geschiedenis door buitenlandse schrijvers, 10. Friesland en de Franse bezetting,  11. Maerten Harpertszoon Tromp,  12. Friesland in Amerika, 13. Verborgen schatten in Nederlandse archieven,  14. Nederlandse zeilvaart naar Australië,  15. Oproeren in Friesland, 16. Harlingen tussen zeil en stoom,  17. Friese zeekapiteins en de slag bij Duins, 18. November 1918, 19. Stomen naar Nederlands Indië,  20. De tijd van de Oceaanreuzen, 21. Een Fries tijdens de Franse Revolutie (Sjoerd Stapert).

B. 22 Het Utrechts Nieuwblad (1989): In Utrecht geen revolutie maar restauratie (1789) .

C. 23-28 De Haagsche Courant (1989): Vijf artikelen over de komst van het spoor in Zuid-Holland.

22. L. Mulder, A. Doedens, J.S. Schuman en M.C.V. Korbee-van Doeland, Structuur en Proces. Maatschappijleer  voor de bovenbouw van havo en vwo. Apeldoorn, 1988.

23. ‘Patriotten in diaspora’. In:  W. Bergsma e.a. red. For uwz lân, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland. Leeuwarden, 1987. 157-174.

24. A. Doedens, ‘Dorpen met geschiedenis in een gemeente zonder verleden.’ In: St. Maerten (afl. 1, 1988.) (Herdrukt in: De Biltse Grift, jg. 10/4 (december 2001). 77-80.

25. ‘Einfluss der Patriotenbewegung in den Niederlanden.’ In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik (17 Heft 3 / 4, 1989.)

26. Anne Doedens en Liek Mulder, Een spoor van verandering: Nederland en 150 jaar spoorwegen (1839-1989). Baarn,1989.

27. Anne Doedens, Liek Mulder en Yolande  Kortlever, Geschiedenis van Nederland: van prehistorie tot heden. 1989. Laatste druk: 2015.

28. Anne Doedens en Liek Mulder, Het verhaal van een zeeheld: Maarten Harpertszoon Tromp 1598-1653. Baarn,1989. Tromp

29. ‘Muiden, zijn havens, zijn werven.’ In: Villa Amuda, jg. 2 nr. 8 (1989) 15-35.

30. ‘Crisis rondom de Zuiderzee, welke?’ In: Barre Tijden. Crisis en Sociale Politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850.  Zutphen,1989. 74-99.

31. L. Mulder, A. Doedens, De Twintigste Eeuw. Apeldoorn, 1991.

32. L. Mulder, A. Doedens, Geschiedenis van de Twintigste Eeuw. Apeldoorn, 1991.

33. L. Mulder, A. Doedens, Het spel en de regels. Theorie en praktijk van de Nederlandse staatsinrichting. Apeldoorn, 1991.

34. Anne Doedens en Liek Mulder, Oceaanreuzen: een eeuw Nederlandse passagiersvaart. Baarn 1991.

35. Liek Mulder, Jelmer Beetsma, Anne Doedens, Fred Vogelzang. Stappen in de tijd. Geschiedenis voor de basisvorming. I. Apeldoorn, 1993.

36, Liek Mulder, Jelmer Beetsma, Anne Doedens, Fred Vogelzang. Stappen in de tijd. Geschiedenis voor de basisvorming. II. Apeldoorn, 1994.

37. Recensie van ‘Herman Willem Daendels 1762-1818’, F. van Anrooy e.a. (Utrecht, 1991). In:  Theoretische Geschiedenis 1994 (21/1)  99-101.

38. ‘De dorpen van Maartensdijk op oude kaarten.’ In: St. Maerten, afl. 6 (juli 1991.) 21-22.

39. “Veel in weinig. De slag bij Westbroek en de muurschilderingen als brandpunt in een geschiedenis van het Noorderpark.’ In: W. van Schaik red.,  Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi. Groenekan, 1996. 51-68.

40. Dr. A. Doedens, m.m.v. drs. P. B. de Bruyne, ‘Want Nederlanders zijn geen klokken zonder werk! Het Zierikzeese oproer van 1845 tegen de achtergrond van de stedelijke sociaal-economische structuur en conjunctuur.’ In: Kroniek van het land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland), 1996 (nr. 21) 31-44.

41. ‘Achter de schermen: over de bronnen voor en beschrijvers van de geschiedenis van “De Slag bij Westbroek” (1481.)’ In: St. Maerten, afl. 16 (november 1997. 13-14.

42A. Anne Doedens, Peter ’t Lam, Liek Mulder ; met medewerking van Bartho Pronk, Lousewies van der Laan en Frans Timmermans, Drie millennia Europa : Europese identiteit in verleden en toekomst. Baarn, 2001.

42B. ‘Juist Leiden …. Over immigratie vanuit het Zuiden in de stad Leiden in de 16e en 17e eeuw.’ Site Orde van den Prince, bijdrage Algemene Ledendag 2002.

Millennia

43. Anne Doedens en Liek Mulder (eds.), De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Amsterdam, 2003.

44. ‘Grensoverschrijdend Verkeer. Één gemeente, twee gemeenschappen?’ In: De Biltse Grift,  jaargang 12/1 (maart 2003.) 11-14.

45. Anne Doedens, Peter ’t Lam en Liek Mulder, Succesvol lobbyen in Brussel: gids voor de publieke sector . Amsterdam, 2004.

46. Anne Doedens, “De archiefervaring van Anne Doedens”. In: Archievenblad. Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. Jaargang 103/3 (april 2004) 3.

47. Anne Doedens en Liek Mulder, Verstoorde vrede: foto’s van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Laatste druk: Zutphen 2014.

48. ‘Van onbesproken gedrag? Herders, leraren en onderwijzers in De Bilt, Maartensdijk en Westbroek in de zeventiende en achttiende eeuw.’ In: De Biltse Grift (jg. 13/2, 2004) 34-43.

49. ‘Een rode vlag: de Slag bij Westbroek in de Amsterdamse geschiedenis.’ In: St. Maerten, nr. 27 (juli 2004) 12-16.

50. A. Doedens, samen met Y. Kortlever en L. Mulder: Van Huis Uit. Compacte Geschiedenis voor de PABO. (HBuitgevers, 2005).

50A. ‘Politieke moord in laat-middeleeuws De Bit.’ In: De Biltse Grift (september 2005).

51. Dr. A. Doedens en drs. J. Cladder, “Een dorp betrapt: fraude in De Bilt. Een samenleving weerspiegeld, 1875-1895.” In: De Biltse Grift, jg. 14/2 60-64,  jg. 14/4 98-111 en 15/1 1-20.

52.’Willem de Zwijger en De Bilt. Hoge bemoeienis met Biltse zaken’. In: De Biltse Grift, jg. 15/4 98-103.

53.  ‘Ontheemd en Verweesd. Gemeentelijke herindeling en het gevoel van de burgers’. In: Nieuwsbrief Instituut voor Publiek en Politiek (najaar 2006, 8v.)

54. ‘Biltse militaire documenten in tekst’. In: De Biltse Grift, (maart 2007, 7-15.)

55. ‘Over de oudste oorkonde: Bilts begin in 1113. In: De Biltse Grift (jg. 17/2, 2008) 34-49

56. ‘Burgemeester ds. Coenraad van Voort van Zijp.(1871-1935)’ In: St. Maerten, nr. 34 (mei 2008) 9-15.

57. A. Doedens en H. Looijesteijn, eds. Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626) (Hilversum 2008).

site 4 nassau

58. Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd in de Gouden Eeuw (Hilversum 2008).

59. A. Doedens ed., Walter Breeman van der Hagen: het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With (Franeker 2008). 

60. A. Doedens, G.L. Geebel, M.L. de Raad-Trenité en D.J. Wijmer, “De gemeente Maartensdijk in 1832.” In: Maartensdijk in 1832. Grondgebruik en eigendom (Utrecht 2008) 17-38.

61. ‘Nederland, Maartensdijk en de gereformeerden.’ St. Maerten, nr. 35 (december 2008).

61a. ‘De avonturen van de patriotten Adriaan Hendrik Eijck en Maurits Jacobus Eijck van Zuijlichem.’ In: St. Maerten, nr. 37 (december 2009) 17-21.

61b. ‘Johan Gideon Loten (1710-1789(. Een opvallende Groenekanner.’  In: St. Maerten, nr. 37 (december 2009) 22-24.

61c. ‘Verbonden in verzet. Twee eeuwen Verenigd Koninkrijk en het protest in Noord en Zuid tegen Willem I en zijn staat.’ In:  Neerlandia, Jg. 116/1, 115-116.

61d. ‘Maartensdijk in 1832. Over belastingen en lokale geschiedenis’. In: St. Maerten, nr. 36 (mei 2009) 7-10.

62. In gesprek met Anne Doedens. Door Petra Cremers. De Biltse Grift (jg. 22/2, 2013) 61vv.

63. ‘Leven en wonen 100-150 jaar geleden. Isolement in Maartensdijk?’ In: St. Maerten, nr. 44 (mei 2013) 7-16..

64. ‘Over Oost- en Westbroek.’ In: De Biltse Grift (22/3, 2013) 66-69.

65. ‘Over Oost- en Westbroek – 33 suggesties voor vorm en inhoud van een Bilts museum.’ In: De Biltse Grift (jg. 22/4, 2013) 61-64

66. Geschiedenis van Utrecht. De Canon van het Utrechts Verleden. (Walburg Pers (Zutphen) 2013)

67. Anne Doedens en Jan Houter, 1666: De ramp van Vlieland en Terschelling (Wever/Van Wijnen (Franeker) 2013)

68. Anne Doedens, Yolande Kortlever en Liek Mulder, Geschiedenis van Nederland. Het verhaal van prehistorie tot heden (Walburg Pers 2014) (volledig herziene en verbeterd geïllustreerde versie)

69. Anne Doedens en Jan Houter, 1666: het Vlie brandt (Wever/Van Wijnen [Franeker] 2014)

70. Anne Doedens & Jan Houter, Geschiedenis van de Wadden. De Canon van de Waddeneilanden (WalburgPers 2015).

71.  De prijs van partijschap. Geweld, schade en partijdigheid in De Bilt e.o. in 1787 en daarna.’ In: De Biltse Grift,  24/2, 60-64.

71A. Anne Doedens (samen met L. Mulder), Frans-Duitse oorlog. De moeder van de Grote Oorlog. (WalburgPers 2015).

72. ‘Een corrupte schout en het water. Jutten en roven.’ In: Vlieland Magazine, jg. 26, no. 1 (voorjaar 2015).

72A. ‘Een opvallende eilander herfst. Vlieland, de Lutine en de mislukte invasie van Russen en Engelsen in 1799.’ In: Vlieland Magazine, jg. 26, no. 2 (zomer 2015).

73. ‘Geuzen op het wad: het Vlieland-verhaal.’ In: Vlieland Magazine, jg. 26, no. 3 (herfst 2015).

73A. ‘Over de Oranjes en de kaperij.’ In: Vlieland Magazine, jg. 26, no. 4 (winter 2015/6).

74. ‘Vlielanders en het Hoge Noorden.’ In: Vlieland Magazine, jg.27, no. 1 (voorjaar 2016).

74A. ‘De brand van Vlieland, West-Terschelling en de komst van de telegraaf en koningin.’ In: Vlieland Magazine, jg.27, no. 2 (zomer 2016).

75. ‘Vlielander schepen in de Haagse Hofvijver en meer bijzonders’.  In:  Vlieland Magazine, jg.27, no. 3 (herfst 2016).

75A. Anne Doedens (samen met L. Mulder):  Engels-Nederlandse oorlogen, 1652-1674. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw (WalburgPers 2016)

76. Anne Doedens (samen met Jan Houter):  “1666. De ramp van Vlieland en Terschelling.” In: Scheepshistorie (dl. 21, juli 2016.)

76. ‘Het noodlot bij Vlieland van  Jan Jansz., kaper in dienst van Oranje.’ In:  Vlieland Magazine, jg. 27 , no. 4 (winter 2016/7).

76A. ‘Oost-Vlieland omstreeks 1750.’ In:  Vlieland Magazine, jg. 28 , no. 1 (voorjaar 2017).

76B. ‘De ramp van 1666. De Republiek in crisis?’ In: Fryslân. Historisch Tijdschrift, 23/1 ( januari/februari 2017) 14-17.

77. Anne Doedens (samen met Liek Mulder): “De slag in de Javazee, 75 jaar geleden”. In: Scheepshistorie (dl. 23, mei  2017).

78. Anne Doedens (samen met Liek Mulder), Zesdaagse Oorlog. De Israëlische herschepping van het Midden-Oosten (WalburgPers, 2017).

79. Dr. A. Doedens (samen met mw. dr. M. van de Vrugt): Moord en doodslag. 16 cold cases. (WalburgPers 2017).

80. ‘Afrekening: een zeeslag bij Vlieland en daarna.’ In:  Vlieland Magazine, jg. 28 , no. 2 (zomer 2017).

81. ‘Over oproer op het Vlie in 1644 en een kroonluchter in de Vlielander kerk’. In:  Vlieland Magazine, jg. 28 , no. 3 (herfst 2017).

82. ‘Het doodgezwegen werk van de Vlielander stuurman Jan Snor. Jan van Speijk de lucht in, maar de redder vergeten.’ In:  Vlieland Magazine, jg. 28 , no. 3 (herfst 2017).

82A. Anne Doedens (samen met Jan Houter, De watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 (Zutphen 2018).

83. ‘Stormen over Vlieland’. In:  Vlieland Magazine, jg. 28 , no. 4 (kerst 2018).

84. ‘Geuzennest Vlieland en de Nederlandse opstand.’ In: Vlieland Magazine, jg. 29 , no. 1 (voorjaar 2018).

85. ‘Oosthuizen en zijn Godshuis op de grens van de middeleeuwen en de nieuwe tijd.’ In: Oude Hollandse Kerken, zomer 1018, nr. 86,  5-11.

86. “Kapers bij Vlieland en vraagtekens bij een graf in de Nicolaaskerk.”  In: Vlieland Magazine, jg. 29 , no. 2 (zomer 2018).

87. Anne Doedens: de bijdragen aan het Online Museum De Bilt  met de ondertekening AD.

88. ‘Het Vlie en een reddingsactie van Vlielandse loodsen tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784.’ In:  Vlieland Magazine, jg. 29 , no. 3 (najaar 2018).

89. ‘Moord en doodslag in West-Vlieland.’ In: Vlieland Magazine, jg. 29, no. 4 (winter 2018/9).

90. ‘Het verhaal van Jansz. Crop van Vlieland.’ In: Vlieland Magazine, jg. 30, no. 1 (voorjaar 2019).

91. ‘Een blinde vlek of de Watergeuzen op de Wadden’, in: Scheepshistorie 25 (2019) 98-105.

92. ‘Piraten of vrijheidsstrijders. De watergeuzen’. In: G Geschiedenis, 10e jaargang, nr. 4, 16-19.

93.  Anne Doedens (samen met Liek Mulder), Koreaoorlog 1950-1953. Bitter lijden en atoomdreiging (Zutphen 2019).

94. ‘Een brief uit 1653. Ronselen voor de oorlogsvloot bij Vlieland’. In: Vlieland Magazine, jg. 30, afl. 2 (zomer 2019) 24-27.

95. ‘Vlielanders en de VOC’. In: Vlieland Magazine, jg. 30, afl. 3 (winter 2019-2020) 22-24.

96. ‘Weer Engelsen voor de wal! Over 1666, 1672 en een bijzonder schip, de Fanfan’. In: Vlieland Magazine, jg. 31, afl. 1 (voorjaar 2020) 22-24.

97. Anne Doedens (samen met Liek Mulder), Nederlandse Bevrijdingsoorlog. De rafelranden van een grimmige strijd (Zutphen 2020).

98. Anne Doedens en Jan Houter, Strandroof. Een tragisch godsgeschenk voor West-Vlieland. (Zutphen 2020),

99. Recensie van André Bauwens en Geert Stroo, red., De ketens verbroken. Aspecten van de bezetting en bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945. (Aardenburg 2019). In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 29.2 (2020) 77-79.

100. ‘Over diefstal, bedrag, drankmisbruik en messentrekkerij in West-Vlieland’. In: Vlieland Magazine, jg. 31, afl. 2 (zomer 2020) 25-29.

101. Pieter van Hees en Anne Doedens eds., Maurits Jacob Eijcks Aantekeningen over Eijckenstein, 1651-1852. (e-book, De Bilt 2020, Sichting Digitaal Museum De Bilt, zie ‘Teksten’ elders op deze site.)

101A. Bespreking van: Raymond Fagel, Christóbál de Mondragón (151401596). De Goede Spanjaard uit de Opstand. (Zierikzee 2020). In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (2020) 114v.

102. Anne Doedens en Jan Houter, ‘Verzonken West-Vlieland tot leven gewekt’. In: Historisch Tijdschrift Fryslân, 28ste jg., afl. 4, 10-13.

103. ‘De laatste pastoor van West-Vlieland voor de schout gedaagd’. In: Vlieland Magazine, jg. 31, afl. 3 (najaar 2020) 22-25.

104, Samen met Matthieu Borsboom, De Canon van de Koninklijke Marine. Geschiedenis van de Zeemacht (Zutphen 2020).

105. Anne Doedens (m.m.v. Dick Berents, Spionnen in het veen. Over de grenzen van Gooi en Sticht. (E-book, onlinemuseumdebilt.nl 2020).

106. Anne Doedens, samen met viceadmiraal Matthieu Borsboom, ‘Canon van de Koninklijke Marine. Friezen in de zeevaart.’ In: Fryslân. Historisch Tijdschrift, 26/6 (2020) 4-7.

107. ‘Vlieland en de geschiedenis van de Nederlandse marine’. In: Tien Eeuwen Eylandt Flielandt, 30/4 (2020) 15-19.

108. jan Houter en Anne Doedens, ‘Het verzonken West-Vlieland tot leven gewekt’. Tien Eeuwen Eylandt Flielandt, 30/4 (2020) 24-31.

109. ‘Vlieland, jachtgebied van verspieders en spionnen’. In: Vlieland Magazine, jg. 32, afl. 1 (voorjaar 2021) 18-21.

110. Anne Doedens en Liek Mulder, Spaanse Successieoorlog. Het definitieve einde van de Gouden Eeuw (Zutphen 2021).

111. Patriot in de diaspora. De omzwervingen van Adriaan Hendrik Eyck. Twee autobiografische bronnen en een verslag. Ingeleid door dr. Anne Doedens en uitgegeven door dr. Anne Doedens en drs. Pieter van Hees. [Onlinmuseumdebilt.nl 2021)

112. ‘Een grote naam in de kleine visserij: Cornelis Pietersz. Ys. In: Vlieland Magazine, jg. 32, afl. 2 (zomer 2021) 12-15.

113. (Samen met Jan Houter): ‘Vlieland en de walvisjacht.’ In: Fryslân. Historisch Tijdschrift, 27/4 (2021) 16-19.

114. (Samen met Jan Houter): ‘Schip gestrand, een dorp ontdekt …. West-Vlieland en de orkaan van 1703.’ In: Scheepshistorie 29 (2021) 78-87.

115. ‘Franse wandaden jegens Vlielander schippers’. In: Vlieland Magazine, jg. 32, afl. 3 (najaar 2021) 12-15.

116. ‘Jan Snor en de ondergang van De Dwinger’. In: Vlieland Magazine, jg. 32, afl. 4 (winter 2021-2022) 10-14.

117. (Samen met Matthieu Borsboom:) ‘Van één naar vijf admiraliteiten’: In: Scheepshistorie 30 (2021) 2-7.

118. ‘Agenten voor de koning’. In Scheepshistorie 30 (2021) 26-33.

119. (Samen met Jan Houter: ) ‘Het enige ooggetuigenverslag van de ramp met de Lutine’. In: Tien Eeuwen Eylandt Flielandt, 31e jr. (2021)/3) 28-34.

120. ‘Een Fries paspoort voor de Waddenzee’. In: Marianne Eekhout e.a., Willem van Oranje in brieven (Zwolle 2022) 38-41.

121. ‘Het belang van de Wadden en de Zuiderzee’. In: Marianne Eekhout e.a., Willem van Oranje in brieven (Zwolle 2022) 42-45.

122. ‘Water’. In: Remi Hauman, Gui van Gorp en Frank Judo, red., De Zeven Woorden van de lage Landen. God. Water. Taal. Vrijheid. Smaak. Weven. Muziek. (Hilversum 2022) 35-57.

123. Agenten voor de koning. Engelse spionage in het Rampjaar 1672-1673 (samen met Liek Mulder en Frits de Ruyter de Wildt) (Zwolle 2022).

124. Moord en brand op het platteland, De dorpen van De Bilt en de Vechtstreek in 1672-1673 (uitgave onlinemuseumdebilt, isbn 978-90-903 5813-0.

125. ‘Een schandalig vonnis’. ‘ In: Vlieland Magazine, jg. 33, afl. 1 ((in memoriam Jan Houter) winter 20212022) 18-21.

126. ‘Moordbranders in de Republiek. Een uniek tijds- en egodocument.’ In: Kleio, jg. 63 (juni 2022) 60-63.

127. ‘Het Rampjaar door de ogen van Andries Schoemaker’. In: Fryslân. Historisch Tijdschrift, 28/5 (september/oktober 2022) 4-7.

129. ‘Nieuw licht op het Rampjaar 1672’. In: Neerlandia 126/3 (2022) 10-13.

130. ‘Het kanteljaar 1572 herdacht’ (recensie). In: Neerlandia 126/3 (2022) 46v.

131. West-Vlieland door de zee verzwolgen (samen met Jan Houter) (uitgave van de Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt 2022).

132. Geuzen in de zeegaten: de bakermat van de marine.’ In: Scheepshistorie 32,  6-9.

133. Zeevaarders in de Gouden Eeuw (samen met Jan Houter) (Zwolle 2022).

134. Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Kraamkamer van Nederland, 1345-1492 (samen met Liek Mulder) (Zutphen 2022).

135. Moordbranders in de Republiek. Het Rampjaar door de ogen van Andries Schoemaker, juni 1672-november 1673. (Samen met Liek Mulder) Zutphen 2022.

136. ‘Eronder of erover. Zeevaarders in de Gouden Eeuw’. In: Scheepshistorie 33,  28-37.

137. (Samen met Matthieu Borsboom) ‘Vroege leiders van ’s vloot in de zeventiende eeuw’. In: Scheepshistorie 33(,  17-21.

138. Samen met Frits de Ruyter de Wildt en Adri van Vliet, ‘Lang onderschat: De Ruyters binnenlandse vloot in 1672-1673’. In: Mars et Historia, jaargang 2023/2, 4-12.

139. De Krimpenerwaard in de 19e eeuw (1990, digitaal gepubliceerd 2023). Zie elders op deze site het te raadplegen exemplaar: https://www.annedoedens.com/teksten/

140. ‘Wat gebeurde er in oktober 1575 op Vlieland? In: Tien Eeuwen Eylandt Flielandt, 33e jg. (zomer 2023) 22-24.

141. (Samen met Matthieu Borsboom) ‘De Zeeuwen en de Bourgondiër’. In Scheepshistorie 34 (2023) 10-14.

142. ‘Engelse spionnen in de Republiek 1672-1674’. In: Geschiedenis Magazine, 2024/1 (1 februari 2024) 52-55.

143. (Samen met Matthieu Borsboom) ‘Armada’s, vloten die het land bedreigen’. In Scheepshistorie 35 (2024) 2-5.

144. (Samen met Liek Mulder, ter herinnering ook aan Jan Houter): Een IJselijke Nering. De walvisvaart van de Wadden in de zeventiende eeuw (Zutphen, juni 2024)

145. Liek Mulder en Anne Doedens, ‘Jan van Schaffelaar. Een heldhaftige plunderaar tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten’. In: Geschiedenis Magazine, juni 2024 (nr. 4) 20-24.

146, (Samen met viceadmiraal b.d. M.J.M. Borsboom) Gepeild verleden. Zeven eeuwen loodsen geschiedenis (Zwolle 2024).