Historisch onderzoek

MijmeringDr. Anne Doedens verricht onderzoek op het terrein van de lokale geschiedenis van het jaar 1500 tot 2000. Hij maakt gebruikt van tot nog toe onbenut bronnenmateriaal en voegt deelonderzoeken samen tot een totaalbeeld van dorp, stad of regio. Eind 2017 werkte hij aan een onderzoek naar Oosthuizen en de Grote Kerk van dat dorp (in 2018: vijf eeuwen geleden gebouwd.)

Ook doet hij research naar onderwerpen uit de Nederlandse zee-geschiedenis. Men kan dat nalezen in boeken als Engels-Nederlandse oorlogen (2017), Op jacht naar Spaanse zilver (2008) en meerdere publicaties over Witte de With en Maarten Harpertsz. Tromp.

Doedens is zeer ge├»nteresseerd in egodocumenten uit de periode 1600-1918. De afbeeldingen hierbij trof hij aan bij zijn onderzoek naar de reis van Johan Bicker Raye in de 18e eeuw naar Turkije, Griekenland en Itali├ź (Koninklijke Bibliotheek).

Des Dames Greques coeffees du Doudoubournou qui jouent du Mangala
Une Vue le long du Canal ou L’Ancien Bosphore de Thrace vers La Mer Noire

A Het begin - 1122, de dam bij WijkDe laatste afbeelding op deze pagina is die van de dam in wat nu de Kromme Rijn is bij Wijk bij Duurstede. Deze afbeelding is ook opgenomen in Doedens’ Canon van Utrecht pag. 27 (van: J.R. Nijendaal, RHC Zuidost Utrecht) .