Over mij

Anne BootDr. Anne Doedens is
een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert (zie 
publicaties) over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw.

Anne Doedens is initiator van het Online Museum De Bilt, waarin hij thans functioneert als redactielid en bestuurssecretaris. Tot juni 2018 was hij voorzitter van het ANV Nederland, Eerder was Dr. Anne Doedens tot 19 maart 2014 naast zijn vele historische bezigheden ook actief als vicevoorzitter van de Biltse gemeenteraad en fractievoorzitter. Tot 2016 was hij lid van de adviescommissie Kenniscentrum Waterlinies (museum fort Vechten/ Waterliniemuseum) en voorzitter van Stichting 1666 (tot behoud maritiem erfgoed Waddenzee). Tussen 1967 en 2007 was hij met name werkzaam bij Hoger Onderwijsinstellingen in Amsterdam (als docent nieuwe geschiedenis bij de Vrije Leergangen/Vrije Universiteit en bij het Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam.) Ook maakte hij deel uit van de examencommissie MO geschiedenis. In de jaren 1995-2000 was hij onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van het BRU en wethouder van de in 2001 met De Bilt samengevoegde gemeente Maartensdijk.

Voorjaar 2015 publiceerde hij samen met Jan Houter de Canon van de Waddeneilanden (Walburg Pers); in hetzelfde jaar verscheen een publieksboek over de Frans-Duitse oorlog (1870/1) en Nederland (samen met L. Mulder), de eerste van een reeks oorlogsdossiers. In 2016 verscheen het tweede deel van deze reeks over de Engelse- Nederlandse zeeoorlogen van de 17e eeuw.  In 2017 verscheen een deel over de Japans Nederlandse oorlog in de Oost, december 1941-maart 1942. In juni verschijnt het deel over de Zesdaagse Oorlog. Voorzien is in 2018 een werk over de Nederlandse burgeroorlog en de Tiendaagse Veldtocht.

DSC00665

Eind 2014 werd het werk van Anne Doedens en Jan Houter over de Wadden bekroond met de Lutineprijs (uitgereikt op  Terschelling). Doedens is redactielid inzake historische onderwerpen van Vlieland Magazine:

 

Hij is ten slotte lid van het Comité van aanbeveling van het het Hendrick Hamelmuseum (genoemd naar een 17e eeuwse, vroege bezoeker van Korea):  http://www.hamelhuis.nl/documents/home.xml?lang=nl

 

Aanbieding nieuwe Vlielandboeken en Zeeoorlogen aan commandant zeestrijdkrachten generaal verkerk 3Aanbieding van een aantal boeken waaraan ik meewerkte aan luit. generaal Verkerk, commandant zeestrijdkrachten.

Zie voor een interview met mij het novembernummer 2016 van

vgnkleio2-1024x344

kleio-1

 Meer informatie

Facebook-pagina: https://www.facebook.com/Stichting1666

Twitter: @DrAnneDoedens

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Doedens

Enkele websites waarop boeken van Anne Doedens staan:

1. https://www.de-zeventiende-eeuw.nl/articles/10.18352/dze.9548/

2. http://www.uitgeverijvanwijnen.nl/1666-3a-het-vlie-brandt-anne-doedens-9789051944907.html

3.  https://www.walburgpers.nl/tag/doedens/