Over mij

Anne BootDr. Anne Doedens is
een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert (zie 
publicaties) over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw.

Tussen 1975 en 2007 was Anne Doedens met name werkzaam bij Hoger Onderwijsinstellingen in Amsterdam (als docent nieuwe geschiedenis bij de Vrije Leergangen/Vrije Universiteit en bij het Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam.) Hij promoveerde in 1973 op een proefschrift over Nederland en de Frans-Duitse oorlog (promotor: prof. dr. A. Th. van Deursen). Doedens maakte deel uit van de examencommissie MO geschiedenis. In de jaren 1995-2000 was hij onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van het BRU en wethouder van de in 2001 met De Bilt samengevoegde gemeente Maartensdijk. Hij was tot 19 maart 2014  vicevoorzitter van de Biltse gemeenteraad en fractievoorzitter.

Anne Doedens is initiator van het Online Museum De Bilt, waarin hij thans functioneert als redactielid en bestuurssecretaris. Tot juni 2018 was hij voorzitter van het ANV Nederland. Van 2010 tot 2016 was voorzitter van Stichting 1666 (tot behoud maritiem erfgoed Waddenzee). In 2023 trad hij toe tot het bestuur van het Nationaal Waterliniemuseum in Fort Vechten.

Enige recente publicaties uit de jaren 2020-1024

In 2020 publiceerde Doedens (i.s.m. viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom) de Canon van de Marine, alsook  een boek over de ondergang van een bijzonder goudschip (niet de Lutine!) verschenen datzelfde jaar. In 2021 verscheen (als negende deel van de reeks oorlogen, de Spaanse Successieoorlog in 2022 gevolgd door Hoeken en Kabeljauwen. De kraamkamer van Nederland (deel  X van deze reeks). In 2022 verschenen: Agenten van de Koning (over spionnen in 1672) en Moordenaars en Roofvogels (een bijzonder egodocument over het Rampjaar). In 2024 zag de loodsengeschiedenis Gepeild Verleden het licht (samen met viceadmiraal b..d. Matthieu Borsboom, zie daarvoor Maritiem Portal) en Een ijselijke nering (over de walvisvaart van de Wadden.) In 2023 verscheen – samen met Dick Berents gemaakt op verzoek van het gemeentebestuur van De Bilt –Het Slavernijverleden van De Bilt.

DSC00665

Eind 2014 werd het werk van Anne Doedens en Jan Houter over de Wadden bekroond met de Lutine-prijs (uitgereikt op  Terschelling). Doedens is redactielid inzake historische onderwerpen van Vlieland Magazine:

Doedens is lid van het Comité van aanbeveling van het het Hendrick Hamelmuseum (genoemd naar een 17e eeuwse, vroege bezoeker van Korea).Aanbieding nieuwe Vlielandboeken en Zeeoorlogen aan commandant zeestrijdkrachten generaal verkerk 3Aanbieding van een aantal boeken van mijn hand, geschreven met hetzij Jan Houter hetzij Liek mulder, aan luit. generaal Verkerk, commandant zeestrijdkrachten.

Zie ook:  Anne Doedens op wikipedia. Een interview met Doedens vindt men in het novembernummer 2016 van het vakblad voor geschiedenisleraren:

vgnkleio2-1024x344

kleio-1

 Meer informatie

Zie: Doedens’ Facebook-pagina en twitter account.

Een overzicht van recente boeken vindt men op de sites van de   WalburgPers, van de Zeventiende Eeuw  en van   Flevomedia.