Over mij

Anne BootDr. Anne Doedens is
een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert (zie 
publicaties) over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw.

Anne Doedens is initiator van het Online Museum De Bilt, waarin hij thans functioneert als redactielid en bestuurssecretaris. Tot juni 2018 was hij voorzitter van het ANV Nederland, Eerder was Dr. Anne Doedens tot 19 maart 2014 naast zijn vele historische bezigheden ook actief als vicevoorzitter van de Biltse gemeenteraad en fractievoorzitter. Tot 2016 was hij lid van de adviescommissie Kenniscentrum Waterlinies (museum fort Vechten/ Waterliniemuseum) en voorzitter van Stichting 1666 (tot behoud maritiem erfgoed Waddenzee). In 2023 trad hij toe tot het bestuur van het Nationaal Waterliniemuseum in Fort Vechten.

Tussen 1967 en 2007 was hij met name werkzaam bij Hoger Onderwijsinstellingen in Amsterdam (als docent nieuwe geschiedenis bij de Vrije Leergangen/Vrije Universiteit en bij het Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam.) Ook maakte hij deel uit van de examencommissie MO geschiedenis. In de jaren 1995-2000 was hij onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van het BRU en wethouder van de in 2001 met De Bilt samengevoegde gemeente Maartensdijk.

Voorjaar 2015 publiceerde hij samen met Jan Houter de Canon van de Waddeneilanden (WalburgPers); in hetzelfde jaar verscheen een publieksboek over de Frans-Duitse oorlog (1870/1) en Nederland (samen met L. Mulder), de eerste van een reeks oorlogsdossiers. In 2016 verscheen het tweede deel van deze reeks over de Engelse- Nederlandse zeeoorlogen van de 17e eeuw.  In 2017 verscheen een deel over de Japans Nederlandse oorlog in de Oost, december 1941-maart 1942. In juni 2017 zag de Zesdaagse Oorlog het licht. In 2018 verscheen een werk over de Nederlandse Burgeroorlog van 1830/1 en de Tiendaagse Veldtocht. Samen met Jan Houter publiceerde hij dar jaar een boek over de Geuzen op de Wadden. In 2019 werd Koreaoorlog gepubliceerd, in 2020 de Canon van de Marine. De Nederlandse Bevrijdingsoorlog en de ondergang van een bijzonder goudschip (niet de Lutine!) zagen datzelfde jaar het licht. In 2021 verscheen Spaanse Successieoorlog. In 2022 verschenen: Agenten van de Koning (over spionnen in 1672) en Moordenaars en Roofvogels (een bijzonder egodocument over het Rampjaar) en een regionale/lokale studie Moord en brand op het platteland. De dorpen van De Bilt en de Vechtstreek in 1672-1673.

DSC00665

Eind 2014 werd het werk van Anne Doedens en Jan Houter over de Wadden bekroond met de Lutine-prijs (uitgereikt op  Terschelling). Doedens is redactielid inzake historische onderwerpen van Vlieland Magazine:

Doedens is lid van het Comité van aanbeveling van het het Hendrick Hamelmuseum (genoemd naar een 17e eeuwse, vroege bezoeker van Korea).Aanbieding nieuwe Vlielandboeken en Zeeoorlogen aan commandant zeestrijdkrachten generaal verkerk 3Aanbieding van een aantal boeken waaraan ik meewerkte aan luit. generaal Verkerk, commandant zeestrijdkrachten.

Zie ook:  Anne Doedens op wikipedia. Een interview met Doedens vindt men in het novembernummer 2016 van het vakblad voor geschiedenisleraren:

vgnkleio2-1024x344

kleio-1

 Meer informatie

Zie: Doedens’ Facebook-pagina en twitter account.

Een overzicht van recente boeken vindt men op de sites van de   WalburgPers, van de Zeventiende Eeuw  en van   Flevomedia.