Op 4 juli: veel belangstelling voor presentatie IJselijke Nering

Dat gebeurde in de Vlielander Nicolaaskerk, waar burgemeester Schrier en mw. Houter-Schretlen een ‘eerste’ en een ’tweede’ exemplaar ontvingen van het boek. De Leeuwarder Courant van die dag besteedde er uitgebreid aandacht aan.