Alle berichten van annedoedens

Op 5 juni 2024 uitgekomen: Gepeild verleden, 700 jaar Loodsengeschiedenis in Nederland door Anne Doedens en Matthieu Borsboom.

Het boek wordt officieel gepresenteerd op 24 juni in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De Nederlandse Loodsencorporatie en het Nederlands Loodswezen zijn erbij, naast vele anderen, liefhebbers van de maritieme geschiedenis van ons land. Het boek is het eerste in zijn soort; een bij velen onbekend terrein wordt erin verkend. Het gaat om de historie van een beroepsgroep die van groot belang was en is voor de maritieme historie van Nederland. Het Loodswezen was en is essentieel voor de nationale economie en de maritieme veiligheid.

Deze maand (juni 2024) in Geschiedenis Magazine

Behalve interessante bijdragen over Complottheorieën en de Pest vindt men in Geschiedenis Magazine van juni 2024 een bijdrage van Liek Mulder en mij over Jan van Schaffelaar, de Slag bij Westbroek en de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, mee naar aanleiding van ons in 2022 verschenen werk ‘Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Kraamkamer van Nederland, 1345-1492.

Op 1 juli verschenen: een bijzonder boek over de 17e eeuwse walvisvaart!

Zojuist is verschenen, mijn nieuwe boek over de walvisvaart van het Noorden Walvisvaart was in Nederland met z’n vele zeevarenden eeuwenlang een economisch belangrijke activiteit, in de zeventiende eeuw zelfs een booming business. Er is weinig bekend over het opvallend grote aandeel van Vlieland, Terschelling en de stad Harlingen in deze bedrijfstak. In dit boek kijken we door de bril van tijdgenoten uit het Waddengebied naar de jacht op traan, een eerste levensbehoefte in de zeventiende eeuw. Voortbordurend op het werk van Jan Houter – behandel ik, i.s.m. Liek Mulder, hun verhalen en getuigenissen in het grotere kader van de geschiedenis van de walvisvaart van de Republiek tijdens de eerste eeuw van deze nering. De egodocumenten zijn uiteraard gekleurd door eigen gevoelens, standpunten, meningen en conflicten, maar mede daardoor geven ze een goed beeld van de barre het boek verwijst niet alleen hiernaar, maar ook naar een van de bekendste walvisvaardersfamilies van de Wadden, het Vlielander geslacht Ys. Het boek wordt ’s avonds 4 juli gepresenteerd in de Vlielander kerk, ter gelegenheid van de Eerste Jan Houterlezing, waarvan ik de eer heb die dan te kunnen houden.

Het project ‘De marine redt de Republiek’ of de zoetwateroorlog van Michiel de Ruyter

Lang werd over het hoofd gezien dat de marine een belangrijke rol speelde op en bij het water van de Hollandse Waterlinie, de grote rivieren en de Zuiderzee, niet alleen tijdens het Rampjaar 1672, maar onder meer ook in 1787 en 1795. Tijdens de 19e en 20e eeuw werd er gevaren op het water van de linie, met kanonneerboten en zogenaamde uitleggers, kleinere schepen met weinig diepgang. Mariniers speelden een belangrijke rol in en bij de forten van de linie. Over deze onderwerpen gaat het grote onderzoeksproject met professionals en vrijwilligers dat vanuit het Nationaal Waterlinie Museum Fort Vechten wordt opgezet. Het resultaat zal te zien zijn in een expositie eind 2025 en kan men lezen in een te verschijnen boek over deze gamechanger als het gaat over de betekenis en geschiedenis van de linie. Meer daarover kan men lezen of bekijken door een film over het startevenement door aan te klikken:

Vandaag op Online Museum De Bilt: Bilts Werelderfgoed of de forten in de gemeente en op het terrein van haar voorgangers

Vandaag op Online Museum De Bilt een rondleiding langs de geschiedenis van Bilts Werelderfgoed: de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ik mocht daarvoor het onderzoek doen en enige tientallen ‘posts’ schrijven. Met name Merlijn Barkema en Dick Berents (resp. bestuurslid/projectleider Nationaal Waterlinie Museum en eindredacteur Online Museum De Bilt) maakten daar met inleidende teksten en eigen onderzoek een bijzondere rondleiding van. Zie: https://lnkd.in/eTfDjk4U.

Na 40 jaar …

In het laatste nummer van Neerlandia (jaargang 127/2023 (2) haalt Frank Judo een boek uit mijn ‘jeugd’ naar voren. Was een bijzondere ervaring om met studenten van de Vrije Leergangen/Vrije Universiteit een onderzoek naar oproeren in het Nederland van koning Willem I te doen. Kennelijk met resultaat …