Het project ‘De marine en de Hollandse waterlinie’ of de zoetwateroorlog van Michiel de Ruyter

Lang werd over het hoofd gezien dat de marine een belangrijke rol speelde op en bij het water van de Hollandse Waterlinie, de grote rivieren en de Zuiderzee, niet alleen tijdens het Rampjaar 1672, maar onder meer ook in 1787 en 1795. Tijdens de 19e en 20e eeuw werd er gevaren op het water van de linie, met kanonneerboten en zogenaamde uitleggers, kleinere schepen met weinig diepgang. Mariniers speelden een belangrijke rol in en bij de forten van de linie. Over deze onderwerpen gaat het grote onderzoeksproject met professionals en vrijwilligers dat vanuit het Nationaal Waterlinie Museum Fort Vechten wordt opgezet. Het resultaat zal te zien zijn in een expositie eind 2025 en kan men lezen in een te verschijnen boek over deze gamechanger als het gaat over de betekenis en geschiedenis van de linie. Meer daarover kan men lezen of bekijken door een film over het startevenement door aan te klikken: