Op 1 juli verschenen: een bijzonder boek over de 17e eeuwse walvisvaart!

Zojuist is verschenen, mijn nieuwe boek over de walvisvaart van het Noorden Walvisvaart was in Nederland met z’n vele zeevarenden eeuwenlang een economisch belangrijke activiteit, in de zeventiende eeuw zelfs een booming business. Er is weinig bekend over het opvallend grote aandeel van Vlieland, Terschelling en de stad Harlingen in deze bedrijfstak. In dit boek kijken we door de bril van tijdgenoten uit het Waddengebied naar de jacht op traan, een eerste levensbehoefte in de zeventiende eeuw. Voortbordurend op het werk van Jan Houter – behandel ik, i.s.m. Liek Mulder, hun verhalen en getuigenissen in het grotere kader van de geschiedenis van de walvisvaart van de Republiek tijdens de eerste eeuw van deze nering. De egodocumenten zijn uiteraard gekleurd door eigen gevoelens, standpunten, meningen en conflicten, maar mede daardoor geven ze een goed beeld van de barre het boek verwijst niet alleen hiernaar, maar ook naar een van de bekendste walvisvaardersfamilies van de Wadden, het Vlielander geslacht Ys. Het boek wordt ’s avonds 4 juli gepresenteerd in de Vlielander kerk, ter gelegenheid van de Eerste Jan Houterlezing, waarvan ik de eer heb die dan te kunnen houden.