een hertaald 16e eeuws james bondverhaal Aangeboden aan de Commissaris des konings hans oosters

Maandag 2 november bood een vertegenwoordiging van het Online Museum De Bilt het E-book ‘Spionnen in het veen’, aan aan de Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters.Het E-book bevat een hertaling van het originele spionageverslag uit de 16e eeuw en een hedendaagse toelichting op de inhoud. 

‘Spionnen in het veen’, over de grenzen van Gooi en Sticht behandelt het verhaal van Peter Aelmanszoon, een 16e eeuwse secretaris van de stad Naarden. Samen met stadsbode Meyns Keeck zamelde hij informatie in over de dorpen in de grensstreek tussen Holland en Utrecht en over de eigendomsverhoudingen ter plaatse. Aelmanszoon en zijn collega werkten in opdracht van Karel V, want het gewest Holland werd in die jaren door deze Habsburgse Keizer bestuurd. Het verhaal biedt een boeiende inkijk in het regionale bestaan van die jaren. 

Hoewel het verslag schrijft over de vaststelling van de grenzen tussen Holland en Utrecht, ging het de beide spionnen veeleer om het eigendom van de rijke veengronden aan de Utrechtse kant. Veen is de grondstof van turf, in die dagen een belangrijke brandstof. Toen de beide heren het dorp Maartensdijk aandeden op zoek naar een grenssteen in de rivier, zetten ze de sluis open. Daarbij liepen ze bijna tegen de lamp. In hun verslag aan hun Hollandse bestuurders voerden de spionnen argumenten aan, dat de grens met Holland zelfs bij de tegenwoordige Utrechtseweg zou moeten liggen.  Voor het boek zelf zie men onder publicaties of klik deze link aan.

Commandant Zeestrijdkrachten ontvangt 1e boek Canon van de Koninklijke Marine

In het Commandementsgebouw van de Koninklijke marine te Den Helder, ook bekend als “Het Paleis” heeft op donderdag 15 oktober de overhandiging plaatsgevonden van het eerste exemplaar van De Canon van de Koninklijke marine – Geschiedenis van de zeemacht. Vice-admiraal R.A. Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK), nam het boek in ontvangst uit handen van zijn voorganger auteur vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom en co-auteur dr. Anne Doedens. 

In eerste instantie was er een grotere bijeenkomst gepland met naast de auteurs, C-ZSK, diverse sprekers en enkele tientallen gasten. Deze bijeenkomst, in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, werd twee dagen eerder geannuleerd. Gezien de coronasituatie en de aangescherpte maatregelen van het Kabinet, meenden auteurs en uitgever dat een bijeenkomst niet langer verantwoord zou zijn. Binnen 4 uur werd er, in de ‘max-flex’ geest van de marine een alternatieve en kleine presentatie op touw gezet, zodat het boek alsnog ten doop kon worden gehouden.

Er zijn plannen voor een presentatie en symposium rondom het boek, wanneer de wereld weer “open” gaat, of voor een online presentatie. Auteurs en uitgever beraden zich hier nog over.

De publicatie is het resultaat van drie jaar lang onderzoek door de auteurs naar de vijftig meest belangrijke “vensters” uit de rijke geschiedenis van de Zeemacht. De Canon start bij de “Ordonnantie op de Admiraliteit” in 1488 en loopt door tot nu. De thema’s zijn rijkgeschakeerd en voeren de lezer mee langs geuzen, kapers, slavernij en wapens. De modernisering wordt getoond: hoe men van zeil naar stoom overging en nu beland is in het tijdperk van de automatisering. De eerste mariniers en moderne acties onder de vlag van de NAVO worden beschreven. Ook wordt er ingegaan op de rol van vrouwen bij de marine, vanaf de zeventiende eeuw tot op de dag van vandaag. Lijnen worden getrokken vanuit het verleden naar het heden en dwarsverbanden worden verkend. 

Roemruchte onderdelen van de marine worden belicht, van het optreden van de mariniers ‘zo wijd de wereld strekt’, tot de operaties van de vloot, de Kustwacht, de Mijnendienst, de Marine Luchtvaartdienst en de Onderzeedienst. Van acties waarneembaar vanaf de Nederlandse kust tot in verre streken zoals Nederlands-Indië. Het verhaal van de marine is wereldwijd, toen en nu: voor vrede en veiligheid op en vanuit zee.

De Canon van de Koninklijke marine. Geschiedenis van de zeemacht


vlieland magazine

In de nieuwe winteraflevering van Vlieland Magazine vindt men ‘Vlielanders in dienst van de VOC’ en verder de verhalen van Jan Houter, John P. Deen, Henk de Koning, Marian Woestenburg en Tom Kruys.