Commandant Zeestrijdkrachten ontvangt 1e boek Canon van de Koninklijke Marine

In het Commandementsgebouw van de Koninklijke marine te Den Helder, ook bekend als “Het Paleis” heeft op donderdag 15 oktober de overhandiging plaatsgevonden van het eerste exemplaar van De Canon van de Koninklijke marine – Geschiedenis van de zeemacht. Vice-admiraal R.A. Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK), nam het boek in ontvangst uit handen van zijn voorganger auteur vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom en co-auteur dr. Anne Doedens. 

In eerste instantie was er een grotere bijeenkomst gepland met naast de auteurs, C-ZSK, diverse sprekers en enkele tientallen gasten. Deze bijeenkomst, in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, werd twee dagen eerder geannuleerd. Gezien de coronasituatie en de aangescherpte maatregelen van het Kabinet, meenden auteurs en uitgever dat een bijeenkomst niet langer verantwoord zou zijn. Binnen 4 uur werd er, in de ‘max-flex’ geest van de marine een alternatieve en kleine presentatie op touw gezet, zodat het boek alsnog ten doop kon worden gehouden.

Er zijn plannen voor een presentatie en symposium rondom het boek, wanneer de wereld weer “open” gaat, of voor een online presentatie. Auteurs en uitgever beraden zich hier nog over.

De publicatie is het resultaat van drie jaar lang onderzoek door de auteurs naar de vijftig meest belangrijke “vensters” uit de rijke geschiedenis van de Zeemacht. De Canon start bij de “Ordonnantie op de Admiraliteit” in 1488 en loopt door tot nu. De thema’s zijn rijkgeschakeerd en voeren de lezer mee langs geuzen, kapers, slavernij en wapens. De modernisering wordt getoond: hoe men van zeil naar stoom overging en nu beland is in het tijdperk van de automatisering. De eerste mariniers en moderne acties onder de vlag van de NAVO worden beschreven. Ook wordt er ingegaan op de rol van vrouwen bij de marine, vanaf de zeventiende eeuw tot op de dag van vandaag. Lijnen worden getrokken vanuit het verleden naar het heden en dwarsverbanden worden verkend. 

Roemruchte onderdelen van de marine worden belicht, van het optreden van de mariniers ‘zo wijd de wereld strekt’, tot de operaties van de vloot, de Kustwacht, de Mijnendienst, de Marine Luchtvaartdienst en de Onderzeedienst. Van acties waarneembaar vanaf de Nederlandse kust tot in verre streken zoals Nederlands-Indië. Het verhaal van de marine is wereldwijd, toen en nu: voor vrede en veiligheid op en vanuit zee.

De Canon van de Koninklijke marine. Geschiedenis van de zeemacht