een hertaald 16e eeuws james bondverhaal Aangeboden aan de Commissaris des konings hans oosters

Maandag 2 november bood een vertegenwoordiging van het Online Museum De Bilt het E-book ‘Spionnen in het veen’, aan aan de Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters.Het E-book bevat een hertaling van het originele spionageverslag uit de 16e eeuw en een hedendaagse toelichting op de inhoud. 

‘Spionnen in het veen’, over de grenzen van Gooi en Sticht behandelt het verhaal van Peter Aelmanszoon, een 16e eeuwse secretaris van de stad Naarden. Samen met stadsbode Meyns Keeck zamelde hij informatie in over de dorpen in de grensstreek tussen Holland en Utrecht en over de eigendomsverhoudingen ter plaatse. Aelmanszoon en zijn collega werkten in opdracht van Karel V, want het gewest Holland werd in die jaren door deze Habsburgse Keizer bestuurd. Het verhaal biedt een boeiende inkijk in het regionale bestaan van die jaren. 

Hoewel het verslag schrijft over de vaststelling van de grenzen tussen Holland en Utrecht, ging het de beide spionnen veeleer om het eigendom van de rijke veengronden aan de Utrechtse kant. Veen is de grondstof van turf, in die dagen een belangrijke brandstof. Toen de beide heren het dorp Maartensdijk aandeden op zoek naar een grenssteen in de rivier, zetten ze de sluis open. Daarbij liepen ze bijna tegen de lamp. In hun verslag aan hun Hollandse bestuurders voerden de spionnen argumenten aan, dat de grens met Holland zelfs bij de tegenwoordige Utrechtseweg zou moeten liggen.  Voor het boek zelf zie men onder publicaties of klik deze link aan.